fbpx
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief Gratis cursus goed met geld
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief direct contact opnemen

In deze module gaan we in op de diverse werkzaamheden en taken van de Inkomensconsulent. Uiteraard is deze module ook geschikt voor overige financieel-administratieve functies binnen een gemeente.

Programma Module 1

Module 1 van deze opleiding heeft als volgt de belangrijkste inhoudelijke onderdelen:

 1. Participatiewet;
 2. Algemene regels, waaronder de algemene maatregelen van bestuur of ministeriële regelingen;
 3. Gemeentelijke regelingen, verordeningen beleidsregels, circulaires;
 4. Algemene wet bestuursrecht: eisen waaraan de beschikking moet voldoen, bezwaarprocedure etc.;
 5. Jurisprudentie;
 6. Begrippen uitleg;
 7. Bepaling van recht op bijstand en de aanvraagprocedure alsmede het vervolg;
 8. Voorschot regels en vaststelling van middelen en vermogen;
 9. Vaststelling , betaling en hoogte van de uitkering;
 10. Vormen van bijstand. Dus in natura of als lening;
 11. Diverse doelgroepen: jongeren, mensen in een inrichting, dak- en thuislozen, vreemdelingen;
 12. De plichten waar betrokkene aan moet voldoen / maatregelen en boete;
 13. Bijzondere bijstand;
 14. Ioaw;
 15. Terugvordering van teveel verstrekte bijstand;
 16. Rapportage beschikking en rechtsbescherming.

Duur training : Drie dagen/6 dagdelen
Trainingslocatie : Nog niet bekent
Prijs : € 2.998

Finqo-Academy is aangesloten bij het CRKBO, trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Contact opnemen
Vier disciplines

Inkomensbeheer
Detachering
Opleidingen
Organisatie & Advies

Contact

+31 (0) 85- 016 00 86
info@finqo.nl

direct contact opnemen

Locatie:
Finqo (Hoofdkantoor)
Coehoorn van Scheltingaweg 1K
8442 EZ Heerenveen