fbpx
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief Gratis cursus goed met geld
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief direct contact opnemen

In deze module gaan we in op de diverse beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap, curatele, WSNP, testamentair bewind en volmacht) en de juridische context van deze maatregelen. Daarnaast gaan we in op de positie van de bewindvoerder t.o.v. anderen (rechthebbende, rechtbank, hulpverlening etc.) en de rol van de rechtbank en andere externe partijen. Voorts wordt er nader ingegaan op de wijze van rapporteren en de diverse onderdelen van de praktische uitvoering van beschermingsbewind. Van de mogelijkheden tot optimalisatie van het inkomen, budgetteren, incassoprocedures, (loon-)beslaglegging, t/m de belastingaangifte. Hierbij zal aandacht zijn voor het omgaan met software voor bewindvoerders. Daarnaast is er aandacht voor de kwaliteitseisen (kennis van boek 1 en het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren) en de ontwikkelingen op het gebied van bewind. Module 2 gaat daarnaast nader in op de rechthebbende onder bewind met problematische schulden. De deelnemer weet na het voldoen van deze module hoe het gehele traject als bewindvoerder verloopt in het geval de rechthebbende in verband met problematische schulden onder bewind is gesteld. De deelnemer leert hoe deze rapportages eruit zien en welke stappen een bewindvoerder dient te zetten om deze rechthebbenden correct te bedienen. De deelnemer weet wat er wordt verwacht van de bewindvoerder voor een rechthebbende met problematische schulden. Kortom, het gehele proces voor een rechthebbende, onder bewind met problematische schulden, wordt in deze module behandeld. In deze module is er naast de aandacht voor de uitvoering aandacht voor de aspecten die verband houden met de uitvoering zoals de soorten inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen.

Programma Module 2

Module 2 van deze opleiding heeft als volgt de belangrijkste inhoudelijke onderdelen:

 1. Juridische context van de diverse beschermingsmaatregelen en algemene rechtskennis;
 2. Basisvaardigheden ondernemerschap;
 3. Wat is de rol en wat zijn de taken van de bewindvoerder? Met wie heeft de bewindvoerder te maken en wat is ieders rol?;
 4. Stappenplan administratie rechthebbende, alles van het verzoekschrift, beschikking tot en met de rekening & verantwoording;
 5. De praktische uitvoering van beschermingsbewind: het optimaliseren van het inkomen (verkrijgen van aanvullende inkomsten), belastingaangifte, berekening beslagvrije voet en VTLB;
 6. Klachtbehandeling: hoe klachten te voorkomen en hoe ermee om te gaan
 7. Kwaliteitseisen: hoe toe te passen en hoe te voldoen in de praktijk;
 8. Ontwikkelingen op het gebied van beschermingsbewind: domiciliebepaling, wet versterking fiscale rechtshandhaving etc.;
 9. Verzoekschrift problematische schulden;
 10. Bepalen van soort schuldenproblematiek (eenvoudig of complex);
 11. Het maken van een plan van aanpak voor de eenvoudige en voor de complexe schuldenproblematiek;
 12. Inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen;
 13. Beslagvrije voet: hoe toe te passen;
 14. Toelichting op de vormen van hulpverlening: Beschermingsbewind/ MSNP, WSNP;
 15. Praktische tips;
 16. De kunst van prioriteren bij schulden bewind.

Duur training : Drie dagen/6 dagdelen
Trainingslocatie : Nog niet bekent
Prijs : € 2.998

Finqo-Academy is aangesloten bij het CRKBO, trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Contact opnemen
Vier disciplines

Inkomensbeheer
Detachering
Opleidingen
Organisatie & Advies

Contact

+31 (0) 85- 016 00 86
info@finqo.nl

direct contact opnemen

Locatie:
Finqo (Hoofdkantoor)
Coehoorn van Scheltingaweg 1K
8442 EZ Heerenveen