fbpx
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief Gratis cursus goed met geld
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief direct contact opnemen

In deze module gaan we in op de diverse beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap, curatele, WSNP, testamentair bewind en volmacht) en de juridische context van deze maatregelen. Daarnaast gaan we in op de positie van de bewindvoerder t.o.v. anderen (rechthebbende, rechtbank, hulpverlening etc.) en de rol van de rechtbank en andere externe partijen. Voorts wordt er nader ingegaan op de wijze van rapporteren en de diverse onderdelen van de praktische uitvoering van beschermingsbewind. Van budgetteren, incassoprocedures, (loon-)beslaglegging, t/m de belastingaangifte. Hierbij zal aandacht zijn voor het omgaan met software voor bewindvoerders. Daarnaast is er aandacht voor de kwaliteitseisen en de ontwikkelingen op het gebied van bewind.

Programma Module 1

Module 1 van deze opleiding heeft als volgt de belangrijkste inhoudelijke onderdelen:

  1. Juridische context van de diverse beschermingsmaatregelen;
  2. Met wie heeft de bewindvoerder te maken en wat is ieders rol?;
  3. Stappenplan administratie rechthebbende, alles van het verzoekschrift, beschikking tot en met de rekening & verantwoording;
  4. De praktische uitvoering van beschermingsbewind: van budgetbeheer, belastingaangifte tot VTLB;
  5. Klachtbehandeling: hoe klachten te voorkomen en hoe ermee om te gaan
  6. Kwaliteitseisen: hoe toe te passen en hoe te voldoen in de praktijk;
  7. Ontwikkelingen op het gebied van beschermingsbewind: domiciliebepaling, wet versterking fiscale rechtshandhaving etc.:

Duur training : Twee dagen/4 dagdelen

Trainingslocatie : Nog niet bekent

Prijs : € 998

Finqo-Academy is aangesloten bij het CRKBO, trainingen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

Contact opnemen
Vier disciplines

Inkomensbeheer
Detachering
Opleidingen
Organisatie & Advies

Contact

+31 (0) 85- 016 00 86
info@finqo.nl

direct contact opnemen

Locatie:
Finqo (Hoofdkantoor)
Coehoorn van Scheltingaweg 1K
8442 EZ Heerenveen