fbpx
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief Gratis cursus goed met geld
Image Slader

Inkomensbeheer – Detachering – Advies – Opleiding

direct contact opnemen afspraak maken Aanmelden nieuwsbrief direct contact opnemen

Over ons


Waarom trainingen bij Finqo Academy?

Voor een aantal beroepsgroepen, waaronder bewindvoerders en mentoren, is het verplicht dat zij jaarlijks opleidingen volgen. Voor overige doelgroepen is het ook van het grootste belang om naast hun werk te blijven doorleren. Niet alleen voor hun zelf is dit belangrijk, ook voor de organisaties waarin zij werken, is dit van het grootste belang. Wanneer medewerkers en managers groeien, groeit de organisatie mee.

Het is belangrijk dat mensen gemotiveerd worden om te leren en zich te verbeteren. Immers, verbeteren betekent veranderen. En veranderen is een element dat niet altijd even prettig is voor mensen om te doen. Daarvoor moeten zij het bekende opzij plaatsen om ruimte te maken voor nieuwe en onbekende ideeën en processen.

De korte opleidingen en trainingen van Finqo- Academy richten zich er op dat er niet een kunstje of een trucje aan de deelnemer wordt geleerd maar dat de deelnemer intrinsiek wenst te verbeteren. Dit doet Finqo- Academy vooral door het aanbieden van opleidingen en trainingen die naadloos aansluiten bij de praktijk, middels het betrekken van professionals (zoals bewindvoerders en hulpverleners) bij het ontwikkelen van deze opleidingen en daarnaast het up- to- date houden van zowel de inhoud van de opleidingen als wel de wijze waarop deze wordt aangeboden. Ook hiervoor betrekken wij professionals vanuit het onderwijs. De docenten/ trainers bij Finqo- Academy zijn stuk voor stuk ervaren opleiders met affiniteit met de aangeboden training.

Kortom, de korte opleidingen en trainingen van Finqo- Academy zijn erop gericht dat de deelnemer gemotiveerd wordt om te veranderen en zich te verbeteren. Dit door de deelnemer altijd te betrekken bij het doel van een specifieke opleiding en het onderstrepen van de winst die de individuele deelnemer behaalt met de opleiding.

VISIE

“Uitdagen om te optimaliseren”

Finqo- Academy daagt uit tot bloei te komen en optimaal gebruik te maken van het eigen kunnen. We geloven in het creëren van een omgeving waarin mensen zich uitgenodigd voelen te leren en zich te ontwikkelen. Om de specialist te worden die ze potentieel zijn. Het kapitaal van organisaties bestaat uit de mensen die er werken. Als zij al hun talenten en potentieel optimaal gaan benutten, is voor de mens en de organisatie “the sky the limit”.

MISSIE

“Het ontdekken en ontwikkelen van het potentieel”

We begeleiden mensen met het ontdekken van hun verborgen potentieel en het ontwikkelen van hun aanwezige talenten zodat zij optimaal tot hun recht komen. Hun kennis en creativiteit beter benutten. Zich op de juiste plek weten en de organisatie versterken.

VISIE IN DE PRAKTIJK

“Vergroten van betrokkenheid en plezier in het werk”

Finqo- Academy heeft zich ontwikkeld tot een instituut dat voortdurend gebruik maakt van de laatste wetenschappelijke inzichten en methodieken. Wij werken nauw samen met ervaren professionals, zoals o.a. bewindvoerders en schuldhulpverleners, opdat wij hun ervaringen en knelpunten verwerken in de opleidingen en trainingen. Daarnaast werken wij samen met een aantal Hoge scholen om deze inzichten up-to-date te houden. We leren mensen uit de financiële branche met meer inzicht, professionaliteit en zingeving aan de slag te gaan. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en vrijwillig verloop. Mensen werken met enthousiasme en betrokkenheid omdat hun zelfvertrouwen optimaal is.

“Veranderen en verbeteren”

Duurzame (gedrags)veranderingen kun je alleen maar vanuit jezélf teweegbrengen. Wij helpen onze deelnemers daarom uit hun comfortzone te stappen, zelf verantwoordelijkheid te nemen en de – soms ongemakkelijke – realiteit onder ogen te zien. Het leerproces en de daadwerkelijke veranderingen zullen pas ontstaan wanneer een persoon zelf wil verbeteren en daarmee veranderen. Binnen de opleidingen en trainingen nemen wij als uitgangspositie dan ook de belangen van de deelnemer, en leggen steeds verbindingen met de eigen waarden, de werkcontext en de interacties met anderen. Belemmerende patronen in denken en doen, komen aan de oppervlakte en worden met compassie doorbroken.

“Bewezen resultaten”

Finqo- Academy verzorgt bij mensen en organisaties ontwikkeling en groei. Door ontwikkeling van mensen in zowel de inhoudelijke, vakgerelateerde kennis als wel de soft skills, worden mensen zelfverzekerde professionals die middels juiste communicatie, efficiëntie en effectiviteit, ontwikkeling en groei veroorzaken bij zichzelf en de organisatie waar zij bij horen.

Kernwaarden van Finqo- Academy:

  • Wij maken kennis en delen kennis;
  • Wij zijn innovatief
  • Wij zijn maatschappelijk betrokken en verantwoord;
  • Wij zijn altijd in contact met onze klant en klantgericht;
  • Wij zijn resultaatgericht;
  • Wij zijn open en transparant;
  • Wij hebben plezier in het werk en maken winst vanuit een langetermijnperspectief.
Contact opnemen
Vier disciplines

Inkomensbeheer
Detachering
Opleidingen
Organisatie & Advies

Contact

+31 (0) 85- 016 00 86
info@finqo.nl

direct contact opnemen

Locatie:
Finqo (Hoofdkantoor)
Coehoorn van Scheltingaweg 1K
8442 EZ Heerenveen