Finqo- Academy gelooft in onderwijs naast de praktijk. Dit betekent dat bij de trainingen direct een link wordt gelegd naar de praktijk van de deelnemer. Om dit te bewerkstelligen werkt Finqo- Academy met het zogenaamde “blended learning” concept. Voorafgaand aan de training worden de deelnemers uitgenodigd om via het digitale platform opdrachten te voldoen en om praktijk- casussen in te dienen. Binnen de fysieke trainingen worden deze zaken meegenomen en uitgewerkt.

Daarnaast heeft Finqo- Academy een groot aantal trainingen omgebouwd tot e-learning. Deze e-learning is tot stand gekomen middels hetzelfde systeem als de fysieke trainingen. Het grote verschil is dat binnen de e-learning wordt gewerkt met tussentijdse toetsen en een eindtoets. Dit om te borgen dat de deelnemer alle informatie tot zich heeft genomen. Het grote voordeel van e-learning is dat deelnemers deze trainingen kunnen volgen op hun eigen tijd. Ze hebben geen reiskosten en kunnen leerstof gemakkelijk weer ophalen met een goede uitleg. Binnen het e-learning platform van Finqo-Academy is er ruimte voor vragen en discussie tussen de deelnemers en trainers.

Na het voldoen van de training door een deelnemer, wordt de deelnemer uitgenodigd om de training te beoordelen en aan te geven in hoeverre het paste op de eigen praktijk. Deze evaluatie staat op het platform en tevens wordt de kandidaat herhaaldelijk per e-mail erop gewezen om deze evaluatie te voldoen. Een proces omtrent de evaluatie wordt bij Finqo- Academy pas afgerond en verwerkt wanneer er >80% respons is geweest op de evaluatie. Suggesties en verbeterpunten die uit deze evaluatie voortkomen worden vervolgens verwerkt in het aanbod. Op deze wijze blijft de kwaliteit van de training geborgd.