fbpx

Mentorschap


Mentorschap bij Finqo

Het opkomen voor eigen persoonlijke belangen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De mentoren van Finqo ondersteunen u graag met het organiseren en mobiliseren van uw zorg op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Ook ontzorgt uw Finqo mentor u waar het gaat om het toezicht op de geleverde zorg.

De Finqo mentor staat u bij met het maken van beslissingen op het persoonlijke vlak. U blijft ook met een mentor handelingsbekwaam. De rechtbank beslist of Finqo uw mentor mag zijn. In tegenstelling tot bewind, wordt deze beslissing van de Rechtbank niet gepubliceerd of vastgelegd in een openbaar register. De Finqo mentor heeft contacten met hulpverleners, verwanten en direct betrokkenen over een medische behandeling of zorgplan en beoordeelt de kwaliteit van de geleverde of nog te leveren (medische) zorg. Het zorgplan of behandelingsplan behoeft de instemming van de mentor wanneer cliënt wilsonbekwaam is en niet in staat is om zelf de beslissing te nemen.

Voor wie is mentorschap?

 • Ouderen die thuis of in verzorging- /verpleeghuizen wonen;
 • Meerderjarigen met een verstandelijke beperking;
 • Mensen met psychiatrische problematiek;
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ten gevolge van diverse oorzaken;
 • Mensen in een comateuze situatie;

Wie kan mentorschap aanvragen of wijzigen?

 • U kunt dat zelf doen;
 • Uw partner kan dit voor u aanvragen;
 • Familieleden tot in de 4e graad;
 • Degene die het gezag uitoefent;
 • De officier van Justitie;
 • De (zorg-) instelling waar iemand verblijft.

Mentorschap in de praktijk bij Finqo

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij komen graag bij u langs of u bent van harte welkom op een van onze vestigingen voor een gesprek. In dit gesprek zullen wij nader toelichten wat wij voor u kunnen betekenen. Indien zowel u als Finqo besluit om mentorschap aan te gaan, zullen wij de aanvraag doen bij de Rechtbank. Hier hebt u geen omkijken naar.

Tarieven mentorschap 2017

Intake € 628,47
Vergoeding per maand € 111,30
Vergoeding bij verhuizing € 392,77
Uurtarief € 78,53

De genoemde bedragen zijn inclusief b.t.w.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Indien u zelf onvoldoende inkomen hebt om deze kosten voor bewindvoering te voldoen, zal Finqo de vergoeding hiervan in de vorm van bijzondere bijstand bij uw gemeente aanvragen.

Verzekerd van goede zorg met Finqo

Finqo voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de rechtbank.

U bent er dan ook van verzekerd dat uw zaken rondom zorg vertrouwd en vakkundig worden geregeld!

Contact opnemen
Vier disciplines

Inkomensbeheer
Detachering
Opleidingen
Organisatie & Advies

Contact

+31 (0) 85- 016 00 86
info@finqo.nl

direct contact opnemen

Locatie:
Finqo (Hoofdkantoor)
Coehoorn van Scheltingaweg 1K
8442 EZ Heerenveen