fbpx

Finqo met 4 disciplines partner bij vraagstukken rond Inkomensbeheer, Schuldpreventie en Schuldenproblematiek


Inkomensbeheer

Finqo heeft sinds 10 jaar ervaring met alle aspecten rond inkomensbeheer, schuldenpreventie en schuldenproblematiek. Hierop is in 2012 het bewindvoerderskantoor ontstaan. Bij Finqo Inkomensbeheer kunnen mensen terecht die om welke reden dan ook maar niet meer of onvoldoende in staat zijn om hun eigen belangen met betrekking tot inkomen en zorg te behartigen. Dit kan zijn door een psychische of lichamelijke belemmering maar ook door schulden. De door de rechtbank benoemde bewindvoerders en mentoren nemen deze zaken graag uit handen van haar klanten.
Inkomensbeheer

Voor gemeenten

Samen met de gemeente zoeken naar oplossingen alsmede het implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering ten aanzien van schuldpreventie en schuldhulpverlening. Wij denken mee met gemeenten waar het gaat om de behandeling van haar burgers die in meer of mindere mate onvoldoende in staat zijn tot het behartigen van hun eigen financiële belangen. Uitgangspunt is een meer tevreden burger, een logische werkwijze en kostenbesparing.
Advies voor gemeenten

Detachering

Bij het implementeren van de oplossing(en) denkt Finqo mee. Finqo kan snel en flexibel experts op het gebied van Inkomensbeheer en Schuldhulpverlening detacheren waarmee Finqo voorziet in de toenemende vraag van (tijdelijke) professionals. Aan de ontworpen strategie kan dan ook direct en doeltreffende uitvoering worden gegeven.
Detachering

Opleiding

Finqo- Academy is geaccrediteerd door de Raad van de rechtsbijstand voor het bieden van de opleiding tot beschermingsbewindvoerder en door de Branchevereniging voor Professioneel Bewindvoerders en Inkomensbeheerders voor menige training t.b.v. permanente educatie.  Onder deze training(en) vallen dan ook de opleiding tot Inkomensbeheerder, Schuldhulpverlener, Inkomensconsulent, diverse soft-skill trainingen, Professioneel Mentor etc.
Onze opleidingen

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op: 085 016 00 86 of mail uw vraag naar: info@finqo.nl

Meer weten? Neem direct contact met ons op!

Contact opnemen
Vier disciplines

Inkomensbeheer
Detachering
Opleidingen
Organisatie & Advies

Contact

+31 (0) 85- 016 00 86
info@finqo.nl

direct contact opnemen

Locatie:
Finqo (Hoofdkantoor)
Coehoorn van Scheltingaweg 1K
8442 EZ Heerenveen